ZARZĄD ROD „PODGRODZIE” ZAPRASZA DZIAŁKOWCÓW NA DOŻYNKI KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 22.09.2018 ROKU O GODZINIE 13 00 NA TERENIE PRZY DOMU DZIAŁKOWCA

Reklamy

ZARZĄD ROD PODGRODZIE PROSI DZIAŁKOWCÓW O NIE WYRZUCANIE ŚMIECI NA PARKING.

WALNE ZEBRANIE

INFORMACJA

     Zarząd ROD „PODGRODZIE” we Wrocławiu

informuje że

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

(KONFERENCJA DELEGATÓW)*

 

odbędzie się w dniu 12.05.2018 r. w ROD „PODGRODZIE” we Wrocławiu

 

POCZĄTEK OBRAD

W I terminie godz. 13:00 ** w II terminie godz. 13:30

**Zgodnie z §79 ust.2 PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 05.05.2018 r. w godz. od 13:00 do 14:00.

UWAGA – każdy członek PZD otrzyma indywidualne, imienne zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze.